Paranna sivuston löydettävyyttä hakukoneoptimoinnilla (SEO)

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) on prosessi, jolla pyritään lisäämään verkkosivuston tai yksittäisen sivun hakukonenäkyvyyttä parantamalla sivuston kävijäliikenteen laatua ja määrää. Hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan hakukoneiden orgaanisen eli luonnollisen haun (ei maksettujen mainosten) hakukonesijoituksiin.

Käytännössä sivuja optimoidaan markkinaosuudeltaan ylivoimaista Googlea varten, mutta samat optimointitekniikat vaikuttavat sivuston sijoituksiin myös pienemmissä hakukoneissa, kuten Bingissä.

Optimointiin voi kuulua muun muassa sisällön muokkausta ja lisäämistä, koodin muokkausta ja linkkiprofiilin kehittämistä. Se vaatii laajaa ymmärrystä hakukoneiden ja niiden käyttämien algoritmien toiminnasta
Musta Android-älypuhelin, jossa avoinna Googlen etusivu

Miksi sivuja optimoidaan?

Hakukoneet välittävät sivustoille käsittämättömän määrän liikennettä koko ajan. Niiden päämäärä on täyttää ihmisten tavoitteita (mm. tiedonhankinta-, navigointi- ja ostotavoitteet).

Yritykset voivat hyödyntää tätä liikennettä tarjoamalla ihmisten tarpeisiin vastaavaa, korkealaatuista ja merkityksellistä sisältöä. Laadukkaalla sisällöllä ansaittu liikenne on mahdollista konvertoida myynneiksi.

Optimoinnin tarkoitus on sekä lisätä sivuston merkityksellisyyttä suhteessa tiettyihin avainsanoihin että poistaa esteitä hakukoneiden indeksointiroboteilta.

Sen tavoitteena on parantaa sivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulossivuilla sekä saada niille lisää kävijöitä ja potentiaalisia asiakkaita.
Toinen, usein unohdettu ja ylenkatsottu motiivi on liikenteen laadun parantaminen. Hyvällä optimoinnilla sivuille saadaan kohdennetumpia, juuri sinun sisällöstäsi kiinnostuneita kävijöitä.
Esimerkki: Kuvitellaan, että sinulla on verkkokauppa, joka myy huuliharppuja. Verkkokaupassa on kuukaudessa noin 3 000 kävijää, joista 2,5 % eli 75 kävijää tilaa sieltä huuliharpun. Keskimääräinen tilaus on 80 €. Verkkokaupan myynti on siis noin 6 000 €/kk.

Verkkokauppa sijoittuu yleisimmillä huuliharppuaiheisilla hakusanoilla Googlessa viidenneksi eli keräät jaossa olevista klikkauksista noin 5 %.

Verrataan tilastoja hakutuloksissa ensimmäisenä olevaan sivustoon: Koska sinun verkkokaupan 3000 kävijää on noin 5 % klikkauksista, saa ensimmäisenä oleva verkkokauppa 42,13 / 4,92 x 3000 = 25 689 klikkausta.

Jos hakutuloksissa ykkösenä olevan verkkokaupan konversio on samaa luokkaa kuin sinun verkkokaupan, on ykkösen kuukausimyynti 51 378 € eli peräti 8,5-kertainen.

Esimerkin kaltaisilla laskutoimituksilla voit tehdä suuntaa antavia arvioita siitä, kuinka paljon klikkauksia tai myyntejä keräisit mikäli sijoituksesi Googlen hakutuloksissa muuttuisi - parempaan tai huonompaan.

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Googlen hakualgoritmi mittaa yli 200 tekijää, joilla se arvioi tietyn sivun merkityksellisyyttä suhteessa käyttäjien tekemiin hakuihin. Näiden tekijöiden avulla se myös määrittelee hakutulosten järjestyksen hakutulossivulla.

Algoritmit eivät ole julkisia, mutta SEO-yhteisö uskoo olevansa ainakin melko hyvin perillä tekijöistä.

Tässä asioita, joita hakukoneoptimoinnissa voidaan käyttää:

Avainsanatutkimus on kaiken lähtökohta

Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä potentiaaliset asiakkaasi itse asiassa etsivät netistä. On tärkeää tietää mitä hakusanoja he käyttävät, jotta voit tehdä tarvittavia muutoksia sivuillesi.

 1. Luodaan lista hakusanoista ja hakusanayhdistelmistä, joilla potentiaaliset asiakkaasi voisivat tehdä Google-hakuja.

 2. Selvitetään löytyvätkö kyseiset sanat/sanayhdistelmät jo kotisivuiltanne.

 3. Käydään läpi kilpailijoiden kotisivut. Mitä hakusanoja he painottavat sisällössään? Millä hakusanoilla he mainostavat?

 4. Lisätään vielä avainsanalistan hakusanoihin liittyviä muita termejä, selvitetään niiden hakuvolyymit ja kilpailu.

Sisältö on kuningas!

Sisällöntuottajat ovat puhuneet hakukoneoptimoinnista jo 1990-luvun puolivälistä lähtien ja sillä on useimmiten tarkoitettu erilaisia tekniikoita, joilla nettisivuja voidaan kehittää siten, että niiden hakukonelöydettävyys paranee.

Googlen algoritmeihinsa tekemien muutosten jälkeen on alettu puhumaan entistä enemmän sisältömarkkinoinnista. Sillä tarkoitetaan niin hyvän sisällön luomista, että se vetää asiakkaita puoleensa.

Sisältömarkkinoinnin idea on ansaita asiakkaiden huomio, tehdä yritys helposti löydettäväksi ja houkutella asiakkaat sivuille.

 1. Tuota kotisivuillesi uniikkia ja kiinnostavaa sisältöä.

 2. Kirjoita tarjoamistasi tuotteista ja palveluista, käytä omaa asiantuntemustasi.

 3. Kirjoita teksti asiakkaan näkökulmasta, mitä hyötyä kyseisistä tuotteista tai palveluista voisi olla hänelle?

 4. Kirjoittaessasi muista aikaisemmin tehty avainsanalista. Sisällytä avainsanoja tekstiin.

 5. Voit käyttää lähteitä, mutta älä kopioi. Google arvostaa ainutlaatuista sisältöä ja rankaisee kopioinnista.

Titlet, otsikot ja meta-tiedot

 1. Title on yksittäisen sivun nimi tai otsikko, joka näkyy paitsi selaimen otsakerivillä myös hakutulossivulla (esim. tämän sivun title on "Paranna nettinäkyvyyttä hakukoneoptimoinnilla"). Title on optimoinnin kannalta erittäin tärkeä ja sen muodostamiseen kannattaa kiinnittää huomiota (ne avainsanat). Sekä Google että hakukoneiden kautta tulevat kävijät päättelevät titlestä mitä sivu oikeastaan käsittelee ja kuka sen on tehnyt.

 2. Lähes yhtä tärkeitä ovat sisältötekstin otsikot ja väliotsikot. Otsikot ja väliotsikot kertovat tietoa indeksoiville hakuroboteille mistä niitä seuraavissa kappaleissa puhutaan. Ne antavat myös viitteitä koko sivun aihealueesta.

 3. Meta description tai meta-kuvaus on lyhyt, parin lauseen mittainen kuvaus kyseisen sivun sisällöstä. Meta description ei näy varsinaisella sivulla eikä se vaikuta hakutuloksiin, mutta sitä voidaan käyttää "mainostekstinä", jonka tarkoitus on saada mahdollisimman moni klikkaamaan juuri kyseistä hakutulosta (click-through rate, CTR)

Ulkoiset linkit ja linkkien rakentaminen

Ulkoiset linkit eli muilta sivustoilta omille sivuillesi osoittavat linkit ovat edelleen merkittävin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa sivujen sijoituksiin hakukoneissa, joskin niiden merkitys on viime aikoina vähentynyt.

Linkkien määrän lisäksi myös niiden laatu ja konteksti (ankkuriteksti, sijainti ja ympäröivä teksti) ovat avainasemassa.

 1. Linkkien rakentaminen eli ulkoisten linkkien hankkiminen on hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä osa-alueita. Tämä on jatkuva prosessi eikä se pääty ennen kuin Google muuttaa algoritmejaan merkittävästi.

 2. Linkkien relevanssi (sama aihepiiri), auktoriteetti (aihepiirin arvostetuimmat sivustot), luotettavuus (linkkinaapuruston auktoriteetti) ovat myös tärkeitä.

 3. Tuota laadukasta sisältöä, jonka kävijät haluavat kysymättäkin jakaa muille (ns. linkkipyydys eli link bait).

 4. Tuota muille sivuille sisältöä, josta linkität omille sivuillesi (esim. artikkelipalvelut, lehdistötiedotteet ja muut julkaisut).

 5. Lisää linkkejä sosiaaliseen mediaan (esim. kirjanmerkki-, suosittelu- ja tägäyspalvelut).

 6. Lisää linkki laadukkaisiin linkkihakemistoihin.

 7. Pyydä linkkiä yhteistyökumppaneilta, alihankkijoilta, päämiehiltä, kollegoilta, ystäviltä jne.

 8. Selvitä, mistä kilpailijat ovat hankkineet linkkejä. Matki.

 9. Tee sivujen jakaminen käyttäjille helpoksi (esim. sähköpostisuosittelu-, Facebook-, Google+ ja Twitter-napit).

Hakukoneoptimointipalvelut

Tarvitseko apua hakukoneoptimoinnissa? Palveluihimme kuuluvat:
 • Avainsanatutkimukset
 • Kilpailija-analyysit
 • Ongelmien tunnistaminen sivuston arkkitehtuurissa ja sisällössä
 • Muutosehdotukset teknisten ongelmien korjaamiseksi
 • Muutosehdotukset sivuston sisältöä, titlejä, otsikoita, metatietoja, leipätekstiä ja linkityksiä koskien
 • Tekstien oikoluku ja sisällöntuotanto
 • Sosiaalisen median integrointi sivuillenne
 • Ulkoisten linkkien hankinta

Hakukoneoptimoinnin hinta riippuu monesta tekijästä:

 • Taustatutkimuksen avainsanojen määrä

 • Optimointiin valittavien avainsanojen määrä

 • Analysoitavien ja optimoitavien sisältösivujen määrä

 • Optimoitavien kuvien määrä

 • Mahdolliset muutokset sivurakenteeseen/-arkkitehtuuriin

 • Kustomoidun 404-sivun luominen

 • Sitemap.xml- ja robots.txt- tiedostojen optimointi

 • Google My Business -sivun luonti

 • Google Analytics -liikenteen analysointi

Pyydä ilmainen tarjous!

Kuvaile mahdollisimman tarkasti, mitä tarvitsette ja pyydä ilmainen tarjous.